ข่าวสาร/โปรโมชั่น > ������������������������������������������ ������. ��������������������������������������������������������������������������������� | Yourbaobao


เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ใบ อย.ในการนำเข้าสินค้าจากจีนสินค้าบางประเภท

จากที่ได้ทราบกันว่า อย. คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในประเทศไทยนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็เป็นผู้ที่คอยตรวจสอบสินค้าจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และเป็นหน่วยงานที่เอาไว้ยืนยันอาหารและยาว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วสินค้าที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศในผลิตภัณฑ์บางตัวอาจจะต้องมีใบอย. เพื่อยืนยันว่าสินค้าที่สั่งของมาจากจีนและนำเข้ามาไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสินค้านั้นได้นำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ผลิตภัณฑ์ประเภทใดบ้างที่จำเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาต (อย.) ก่อนนำเข้าสินค้าจากจีน1. วัตถุอันตราย เนื่องจากว่าเป็นวัตถุอันตรายจึงจำเป็นที่จะต้องมีการแสดงฉลากและจำเป็นจะต้องมีเลขที่รับแจ้งไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและก่อนนำเข้าจำเป็นจะต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะนำเข้ามาได้ เช่น ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 2. วิตามิน อาหารเสริม หรือ ยา เนื่องจากว่าทั้งวิตามินอาหารเสริมและยา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมตามจำกัดจำนวนเพราะว่าการนำเข้ามานั้นไม่ควรนำไปจัดจำหน่ายต่อซึ่งการที่จะนำเข้าสิ่งของเหล่านั้น สิ่งที่ห้ามนำเข้ามาโดยเด็ดขาดเลยคือยาวิตามินหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการอ้างถึงสรรพคุณในการรักษาโรคที่เกินความจริงโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากจำเป็นจะต้องใช้ส่วนตัวจริงๆสามารถขอรับใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนตำรับยาได้จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงจะสามารถนำเข้ามาได้3. เครื่องมือทางการแพทย์ การที่จะนำเข้ามาได้นั้นจำเป็นจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าใช้เฉพาะส่วนบุคคลหรือเฉพาะตัวเพียงเท่านั้นเพราะว่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์ทั่วไปจำเป็นจะต้องระบุว่าใช้งานส่วนตัวเพียงเท่านั้นและห้ามนำเครื่องมือการแพทย์ที่นำเข้ามานั้นไปจำหน่ายต่อเด็ดขาด เพราะว่าเครื่องมือทางการแพทย์นั้นถ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้เฉพาะทางบุคคลทั่วไป ไม่สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้จำเป็นจะต้องเป็นแพทย์หรือว่าอาชีพที่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์นี้และต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐโดยตรงเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือนี้4. เครื่องสำอาง จำเป็นจะต้องนำเข้าตามจำนวนและเกณฑ์ที่ได้กำหนดเอาไว้เป็นเกณฑ์ที่ไว้ใช้สำหรับ บุคคลที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเพียงคนเดียวหรือสองถึงสามคน เพราะว่าถ้านำเข้ามาเกินกว่าปริมาณจะถือว่าเป็นการพิจารณาว่าได้นำสินค้าเครื่องสำอางเหล่านั้นมาจัดจำหน่ายหรือไม่เพราะฉะนั้นควรใช้แค่ส่วนบุคคลเพียงเท่านั้น ด้วยสาเหตุนี้จึงได้จำกัดจำนวนในการนำเข้า5. อาหาร เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์สี่ข้อที่กล่าวไปนั้นคือห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเอามาจัดจำหน่ายให้ใช้เฉพาะตนเพียงเท่านั้นและสำหรับอาหารจำเป็นจะต้องมีจำนวนบริโภคไม่เกิน 30 วันเพียงเท่านั้น
เอกสารที่ shipping จำเป็นต้องเตรียมในการยื่นคำร้องขอต่อ อย. ก่อนนำเข้าสินค้า มีดังนี้

1. ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการนำเข้าเพื่อเป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการนำเข้า
2. เตรียมบัญชีราคาสินค้าทั้งหมดที่จะนำเข้า
3. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์เพื่อแสดงวัตถุประสงค์
4. จำเป็นที่จะต้องยื่นคำขออนุญาตการนำเข้าสินค้าจากจีนชนิดนั้นโดยแบบคำร้องขอจะขอได้จากคณะกรรมการด่านอาหารและยา และเอกสารทุกฉบับนั้นจำเป็นที่จะต้องลงลายมือชื่อจริงทุกฉบับเพื่อเป็นการยืนยัน

สาเหตุที่ว่าทำไมใบอนุญาตจึงจำเป็นที่จะต้องขอก่อนนำเข้าเพราะว่าสินค้าที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นสินค้าที่ต้องตรวจสอบก่อนนำเข้าเพราะว่าของบางอย่างมีความอันตรายในการนำเข้า เช่น วัตถุอันตรายแน่นอนว่าจำเป็นที่จะต้องขอใบอนุญาตจากการสั่งของจากจีนก่อน 

หรือแม้แต่เครื่องสำอางที่ไม่อันตรายแต่ก็จำเป็นที่จะต้องมีใบอย.เช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าเครื่องสำอางก็สามารถทำอันตรายให้กับมนุษย์ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการมีใบอนุญาตจะเป็นการได้รับความยินยอมในการนำเข้าและใช้สินค้าซึ่งการเตรียมการเอกสารต่างๆมีความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารและการยื่นคำร้องขอเพราะฉะนั้นถ้าทำการสั่งของจากจีนโดยผ่าน shipping จีน จะสะดวกสบายกว่าการยื่นเอกสารเองเพราะว่าทางshipping จีนนั้นจะจัดการทุกอย่างให้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าจะมีแค่เอกสารบางตัวที่จำเป็นจะต้องเตรียมให้แต่ไม่ยุ่งยากแน่นอน

Call Center

0641028443
0917057546
(บริการจันทร์ ถึง ศุกร์ A259:A268 8.00 ถึง 17.00 น.)
เลขที่ 49/38 หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130,
ติดต่อสอบถาม
@2022 All right reserved. Copyright Yourbaobao