contentdetail

ข่าวสาร/โปรโมชั่น > วิธีเคลียร์ภาษีให้ถูกกฎหมาย: ขั้นตอนเคลียร์ภาษีอย่างไรเพื่อเอาใจสาวกชิปปิ้งจีนเช่นเดียวกับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของไทยและจีน การค้าขายระหว่างไทยและจีนมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สินค้าจากจีนได้รับความนิยมมากขึ้นในไทย หลายคนจึงนิยมสั่งซื้อสินค้าจากจีนผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าหากสินค้ามีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด จะต้องเสียภาษีนำเข้าตามกฎหมายของประเทศไทย
บทความนี้จึงจะพาสาวกชิปปิ้งจีนไปเรียนรู้วิธีเคลียร์ภาษีให้ถูกกฎหมาย โดยครอบคลุมขั้นตอนและวิธีการเคลียร์ภาษีสินค้านำเข้าจากจีน ซึ่งเราได้แบ่งเป็นข้อเพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้น


ประเภทของภาษีนำเข้า

สินค้านำเข้าจากจีนต้องเสียภาษีนำเข้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตราภาษี VAT อยู่ที่ 7% ของมูลค่าสินค้า

 • ภาษีศุลกากร (Customs Duty) อัตราภาษีศุลกากรขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยสามารถตรวจสอบอัตราภาษีได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร

การคำนวณภาษีนำเข้า

การคำนวณภาษีนำเข้าขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้า ประเภทของสินค้า และอัตราภาษี โดยสามารถคำนวณภาษีนำเข้าได้ดังนี้

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม = มูลค่าสินค้า x อัตราภาษี VAT

 • ภาษีศุลกากร (Customs Duty)

ภาษีศุลกากร = มูลค่าสินค้า x อัตราภาษีศุลกากร

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเคลียร์ภาษี

 

ผู้นำเข้าสินค้าต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังนี้

 • ใบขนสินค้าขาเข้า เอกสารที่แสดงรายละเอียดของสินค้านำเข้า

 • ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี เอกสารแสดงมูลค่าของสินค้า

 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O) เอกสารแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้า (ไม่บังคับสำหรับบางประเภทสินค้า)

ส่องขั้นตอนเคลียร์ภาษีชิปปิ้งจีน ทำตามนี้รอดชัวร์!

 

ผู้นำเข้าสินค้าสามารถดำเนินการเคลียร์ภาษีได้ด้วยตัวเองหรือใช้บริการของชิปปิ้ง โดยขั้นตอนในการเคลียร์ภาษีมีดังนี้

 1. แจ้งความประสงค์การนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าสินค้าต้องแจ้งความประสงค์การนำเข้าสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

 2. ยื่นเอกสารประกอบการเคลียร์ภาษี ผู้นำเข้าสินค้าต้องยื่นเอกสารประกอบการเคลียร์ภาษีต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

 3. ตรวจสอบสินค้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบสินค้าว่าถูกต้องตามใบขนสินค้าขาเข้าหรือไม่

 4. ชำระภาษีนำเข้า ผู้นำเข้าสินค้าต้องชำระภาษีนำเข้าให้ครบถ้วน

 5. รับสินค้า ผู้นำเข้าสินค้าจะได้รับสินค้าหลังจากชำระภาษีนำเข้าเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจว่าเราสามารถพบเจอปัญหาระหว่างเคลียร์ภาษีด้วย ไม่ว่าจะเป็น

 • สินค้าไม่ตรงตามใบขนสินค้าขาเข้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจตรวจสอบพบว่าสินค้าไม่ตรงตามใบขนสินค้าขาเข้า ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้นำเข้าสินค้าต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น

 • สินค้าผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจตรวจสอบพบว่าสินค้านำเข้าเป็นสินค้าผิดกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้นำเข้าสินค้าต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้สามารถจัดการได้ง่ายๆ จากการใส่ใจรายละเอียดอย่างรอบคอบก่อนเสมอ โดยที่มันมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบอัตราภาษีศุลกากรล่วงหน้า ตรวจสอบอัตราภาษีศุลกากรของสินค้าที่จะนำเข้าล่วงหน้า เพื่อให้ทราบจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

 • เลือกใช้บริการของชิปปิ้งที่มีความน่าเชื่อถือ ชิปปิ้งที่มีความน่าเชื่อถือจะช่วยดำเนินการเคลียร์ภาษีได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 • แจ้งราคาสินค้าให้ถูกต้อง แจ้งราคาสินค้าให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อให้เสียภาษีในอัตราที่เหมาะสม

การเคลียร์ภาษีสำหรับชิปปิ้งจีนนั้น อย่างที่ได้เขียนไปมันเป็นขั้นตอนสำคัญในแง่ของเอกสารในการนำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาในภายหลัง ดังนั้นผู้นำเข้าสินค้าจึงควรศึกษาขั้นตอนและวิธีการเคลียร์ภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ แนะนำว่าควรตรวจสอบอัตราภาษีศุลกากรล่วงหน้า เลือกใช้บริการของชิปปิ้งที่มีความน่าเชื่อถือ และแจ้งราคาสินค้าให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการเสียภาษีในอัตราที่เหมาะสมสำหรับสินค้าที่คุณสั่งเสมอ

Call Center

0641028443
(บริการจันทร์ ถึง ศุกร์ A259:A268 8.00 ถึง 17.00 น.)
เลขที่ 49/38 หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130,
ติดต่อสอบถาม
@2024 All right reserved. Copyright Yourbaobao